Üldinfo

Müüa Võrtsjärve ääres Trepimäe piirkonnas elamumaa sihtotstarbega krundid koos järveäärse maaga. Elamumaale (Pos 1-10 ja 22) lisandub km. Vastavatele järveäärsetele katastriüksustele km ei lisandu (maatulundusmaa 100%).

Elamumaa kruntide hinnad, koos kaasamüüdava järveäärse maakasutusega on toodud tabelis Ülevaade ja hinnad.

Ülevaade ja hinnad

Elamukrunt müüakse koos järveäärse kinnistuga*Pindala kokkuKat. tunnus(ed)Hind KM-gaSaadavus
Pos 1 Ääre-Kareli (7524 m²) ja Pos 11 Veepiiri (2764 m²) 10288 m²

66601:007:0150

66601:007:0154

64 000,00 € Vaba
Pos 2 Taga-Kareli (8854 m²) ja Pos 12 Veeääre (1404 m²) 10258 m²

66601:007:0149

66601:007:0155

- Müüdud
Pos 3 Kesk-Kareli (10091 m²) ja Pos 15 Teeveere (1700 m²) 11791 m²

66601:007:0147

66601:007:0158

- Müüdud
Pos 4 Suure-Kareli (10207 m²) ja Pos 16 Järveääre (2411 m²) 12618 m²

66601:007:0148

66601:007:0159

74 000,00 € Vaba
Pos 5 Järvemetsa(11493 m²) ja Pos 18 Järveääre (11371 m²)** 17181,5 m²

66601:007:0129

66601:007:0131

62 000,00 € Vaba
Pos 6 Järvenurga (10153m²) ja Pos 18 Järveääre (11371 m²)**
15838,5 m²

66601:007:0128

66601:007:0131

60 000,00 € Vaba
Pos 7 Karelipesa (11271 m²) ja Pos 20 Võrgukuuri (3473 m²)***
13007,5 m²

66601:007:0127

66601:007:0132

66 000,00 € Vaba
Pos 8 Järvepesa (10575 m²) ja Pos 20 Võrgukuuri (3473 m²) ***
12311,5 m²

66601:007:0126

66601:007:0132

66 000,00 € Vaba
Pos 9 Rehepapi (8932 m²) 8932 m² 66601:007:0172 35 000,00 € Vaba
Pos 10 Reheääre (8687 m²) 8687 m² 66601:007:0173 35 000,00 € Bron

Pos 22 Laiuse (1435 m²) ja Pos 21 Tiigi (5414 m²)

Krundil uus saun-suvila 52 m²

6849 m²

66601:007:0517

66601:007:0157

72 000,00 € Bron

* Pos 9 ja Pos 10 ei müüda koos järveäärse kinnistuga

** Pos 18 müüakse kaasomandisse 1/2 ulatuses mõttelise osana kinnistutega Pos 5 ja Pos 6

*** Pos 20 müüakse kaasomandisse 1/2 ulatuses mõttelise osana kinnistutega Pos 7 ja Pos 8

Märkused

Pos 1-4 müüakse koos järveäärsete kinnistutega (markeeritud kaardil).

Pos 5 ja Pos 6 jagavad mõttelist osa Pos 18-st.

Pos 7 ja Pos 8 jagavad mõttelist osa Pos 20-st.

Pos 14 ja Pos 19 - paadisilla või slipi ehitamise võimalus.

Pos 1-4 võimalus omandada Pos 14-st mõtteline osa 1/4 ulatuses. 

Pos 5-10 võimalus omandada Pos 19-st mõtteline osa 1/6 ulatuses. 

Võta ühendust

  • Hannes Mäger
  • hannes@hansamaa.ee
  • +372 508 4772

Ettevõttest

  • Hansamaa OÜ
  • Reg: 10984368
  • VAT: EE100858301